Taxiavtalets förhandlingar pågår. 

Läst i Transportarbetaren:

”En avgörande fråga för Transport är förarna som kör färdtjänst och andra
samhällsbetalda resor. I dag är det vanligt förekommande att företag som
lägger anbud på den kommunala trafiken inför taxiavtalets procentlön – alltså
rakt ackord. Resultatet blir att förarna ofta får nöja sig med avtalets garantilön,
16 838 kronor i månaden ( i Storstockholm gäller 17 500).

  • Våra chaufförer ska inte behöva arbeta för sådana löner. Vid upphandlade

transporter ska chaufförerna ha en riktig månadslön, i paritet med bussavtalet.
Det här kan bli en stor stridsfråga. Vi är beredda att gå mycket långt för att få
ordning på förhållandena, säger Transportbasen Lars Lindgren.”

Vad jag har hört så fortsätter förhandlingarna i mitten av augusti månad.

Ulf Sighede

Annonser